Kraanivesi Retseptisahtel

Palju räägitakse sellest, kas Eesti kraanivesi on joomiskõlbulik või mitte. Leidub ametiasutusi, mis seda kinnitavad ning leidub ka neid, kes selle väite kategooriliselt ümber lükkavad.

Harvad ei ole artiklid, kus joogivee kvaliteedi üle pigem kurdetakse. Mõned aastad tagasi kerkis probleem Kohtla-Järvel Oru linnaosas, kui sealsest puurkaevust võetud veeproov tuvastas vees lubatust 30 korda rohkem mürgist kemikaali benseeni. Terviseameti avalike andmete leheküljelt on näha, et sealses regioonis esineb probleeme vee kvaliteedi osas siiani. Igaüks saab aga kontrollida oma kodukoha andmeid siit.

Aquaphori esindaja Pavel Kurakini sõnul on viimase 10-15 aasta jooksul Eestis veevärkide poolt tarnitava vee kvaliteet siiski oluliselt tõusnud. “Joogivee puhtusel on kahtlemata oluline mõju elanike tervisele ja heaolule. Euroopa Liidus kehtivad joogiveele ranged seadusest tulenevad nõuded, millega püütakse kaitsta inimeste tervist saastunud vee kahjulike mõjude eest,” räägib Kurakin. Samas lisab ta, et vee kvaliteet sõltub sellegipoolest veetekkepiirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest, mistõttu erineb selle koostis piirkonniti. Vee puhtust võivad mõjutada kulunud torustikud ja mahutid, sagedased veekatkestused, avariid, reostused ja palju muud.

Kraanivesi Retseptisahtel

“Kuigi kraanivesi on turvaline, võib see siiski sisaldada aineid, mis muudavad vee kvaliteeti, värvust ja maitset,” toob Kurakin välja. Kahtluse korral on kõige mõistlikum teha vastav veeproov ning kui näidud või vee maitse ja välimus ei ole rahuldavad, tulevad appi erinevad vee puhastamise võimalused. Kurakini sõnul on üks lihtsamatest ning odavamatest lahendustest filterkann või mõni muu puhastussüsteem, mille kasutuselevõtt vähendab oluliselt koduses joogivees varitsevaid riske. Filter ei pea kinni mitte ainult orgaanilisi ühendeid, rauda ja raskemetalle, aga ka teisi kahjulikke lisaaineid, samas pehmendab vett ning hoiab ära katlakivi tekke.

Kraanivesi Retseptisahtel

Väide, et kloorist puhastatud vesi loob soodsa pinnase bakterite kasvuks, on tõsi. Küll aga on põhjendamatu hoiak, et veefiltri kasutamine ei ole otstarbekas, sest selle tõttu võib vesi muutuda joomiskõlbmatuks ja ohtlikuks tervisele. “Taoline arvamus tekib ainult teadmatusest. Korralikud filterkanne müüvad ettevõtted on alati kasutusjuhendites välja toonud, kuidas filtreeritud vett õigesti tarbida. Näiteks on filtreeritud vesi mõeldud koheseks tarbimiseks, mitte seisma jätmiseks, ning oluline on filterelementide õigeaegne vahetamine. Seega alati tuleb hoolikalt vastavaid juhendeid lugeda või eelnevalt taustauuring teha,” toonitab Kurakin.

JÄTA OMA VASTUS

Please enter your comment!
Please enter your name here